Hvorfor - sender Drottningborg elever til USA?
Drottningborg har i mange år vært aktive når det gjelder internasjonal tenkning og erfaring. Vi har lenge lagt stor vekt på ekskursjoner, studiereiser og skoleturer. Det er bred internasjonal erfaring i personalet, og det var naturlig for oss å legge til rette for dette utvekslingsprogrammet da muligheten bød seg.
Vi ønsker å utvide elevenes horisont på flere områder i livet, og vi tror dette programmet bidrar til økt forståelse for at det finnes andre måter å tenke på og gjøre ting på. Den forståelse som våre elever tar med seg hjem fra sine utenlandsopphold er nyttig også for skolemiljøet som helhet.

Hvor - går reisen?
Vi har hatt et samarbeid med Lincoln Lutheran High School i Lincoln, Nebraska, siden 1998. Skolen er eid av flere menigheter i Lincoln og utvekslingsstudentene bor hos vertsfamilier som er medlemmer av en av disse menighetene. Som regel har vertsfamiliene selv barn som går på Lincoln Lutheran.

Hva - går dette ut på?
Når du reiser som utvekslingsstudent på vårt program, tar du Vg2 i USA. Det betyr at når du kommer hjem fortsetter du på Vg3 sammen med de du gikk med på Vg1. Derfor må du velge fag i USA som tilsvarer fag du ville tatt på Vg2 i Norge. På denne måten slipper du å miste et år ved å reise som utvekslingsstudent fra Drottningborg. På Lincoln Lutheran blir du definert som "Senior student" (avgangselev), og får derfor være med på prom, graduation og andre spennende aktiviteter.

Hvem - kan reise?
Vi kan hvert år sende 3 elever til Lincoln Lutheran, og alle som er Vg1 elever ved Drottningborg kan søke. Det som vektlegges ved opptak er motivasjon, personlige egenskaper og faglig dyktighet.

Hvordan - lar dette seg gjøre?
I forhold til et vanlig utvekslingsprogram er Drottningborgs program i Lincoln økonomisk sett gunstig. Vi har en spesialgodkjenning i Lånekassen som gjør at du som elev får den samme økonomiske støtten fra Lånekassen som du ville ha fått om du tok Vg2 på Drottningborg. I tillegg er skolepengene på Lincoln Lutheran på et rimelig nivå. Både støtte fra Lånekassen og skolepengene endrer seg fra år til år, men detaljert informasjon om økonomi vil bli gitt når det åpnes for å søke. Det er gratis å søke.

Drottningborg hjelper deg med alle praktiske forhold som visum, billetter, helsepapirer etc. Vanligvis kommer også vår amerikanske stedlige representant til Norge i forbindelse med søknadsprosessen, slik at du får møte ham før du reiser over. Den amerikanske representanten sørger for at du blir plassert i en familie i god tid før avreise. Han er også aktiv i forhold til oppfølging mens du er i Lincoln. Programansvarlig på Drottningborg, Frode Nilsen, pleier å besøke elevene i USA i løpet av høsten. Da blir det tid til samtaler og annen oppfølging både faglig og sosialt.

 

Her ligger en informasjonsbrosjyre om utvekslingsprogrammet.

 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Nilsen Programansvarlig: Frode Nilsen

Aagenaeskh Studieleder: Knut Harald Aagenæs