Drottningborg videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse.

Vi ligger ikke inne i VIGO-systemet. Dette medfører at du kan søke hos oss uten å "bruke opp" en prioriteringsplass. Søker du begge steder, kan du ha to skoler på "førsteplass".

Søknadsfrist: 1. mars (Særskilte vilkår: 1. februar)

Vi tar også imot søknader etter fristen, men disse kommer først i betraktning ved eventuelle restplasser etter 1. august.

NB! Man må søke om skoleplass og internatplass på to ulike skjema.
Husk å sende inn begge hvis du vil bo hos oss.

Søknadsskjema skole
Søknadsskjema internat

Dersom du har sendt inn skolesøknad uten vitnemål, kan du benytte dette skjemaet for å ettersende karakterer: Vedlegg til skolesøknad

PS!

NB! Bor du i Grimstad og omegn, les om endringene i vilkårene for bostipend under.

Nye elever må huske å sende karakterer og eventuelle andre vedlegg i tillegg til søknaden - uten dette er ikke skolesøknaden komplett!

Vi har tre faste opptak i månedene mars, mai og juli.
Etter opptaket i juli er det løpende opptak.

Skole- og internatkostnader finner du her.

Hvert år har vi besøkshelg i januar/februar.
Da åpner vi dørene for elever som vurderer å søke Drottningborg høsten etter.
Informasjon legges ut på facebook og våre hjemmesider i desember.

 

Informasjon om endring av vilkår for bostipend

Lånekassen har informert oss om at vilkårene for bostipend er endret. Under følger et utdrag av brevet fra lånekassen:

«Som dere er kjent med, er vilkåret for å ha rett til bostipend på grunn av reisetid at reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer samlet per dag, se § 17-2 i forskriften om utdanningsstøtte. Lånekassen har tidligere ansett dette vilkåret som oppfylt dersom reisetiden har vært tre timer eller mer minst én dag. Denne praksisen er endret fra og med undervisningsåret 2017-2018. I ny merknad til første ledd i § 17-2 i forskriften, går det fram at eleven nå må ha en reisetid på tre timer eller mer samlet per dag minst tre dager i uka ellerha en gjennomsnittlig reisetid på minimum tre timer per dag. Vi tar heller ikke lenger hensyn til elevenes individuelle timeplaner ved beregning av ventetid, men det ordinære start- og sluttidspunktet for det utdanningsprogrammet eleven tar.»

Forskriften med merknader finner dere på www.lanekassen.no/forskrifter.

Dette innebærer at noen flere lokale søkere ikke lenger vil kvalifisere for bostipend. Vi beklager dette veldig, men vi har ikke lykkes i å endre dette.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

JendalSkolesekretær: Oddny Jendal

Aagenaeskh Studieleder: Knut Harald Aagenæs