Styrets medlemmer er:

Dag Røise – Styreleder

Jørn Samuelsen - nestleder

Kjell Omland

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Marit Øyslebø - valgt av ansatte

Anne-Birgit F. Brødsjømoen, 1. vararepresentant

Sven Åge Solli, 2. vararepresentant

 

Forøvrig har disse møte- og talerett i styret:

Kjersti Birkeland - Representant for servicepersonale

Anders Magnus Kvinlaug - Representant for pedagogisk personale

MAri Hagestad Nag - Elevrådsleder

Representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Rektor på Drottningborg ungdomsskole

 

Rektor er styrets sekretær.

RaenaudunRektor: Audun Raen