Har du lyst til å arbeide sammen med ca 200 ungdommer på en kristen videregående internatskole i Grimstad neste skoleår? Her får du anledning til å prøve nye utfordringer, vitne om Jesus Kristus, bidra til å skape et godt miljø for elevene og utvikle lederegenskaper under god veiledning.

Vi trenger positive og engasjerte miljøarbeidere for skoleåret 2021-2022 som kan fremme skolens formål.

Vi er ca 50 ansatte, og du vil arbeide tett sammen med miljøteamleder, internatleder, ungdomsarbeiderne og andre i staben. De konkrete arbeidsoppgavene kan i stor grad tilpasses miljøarbeiderens interesser og nådegaver, og personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Skolens stiller med hybelleilighet, kost og losji og lønn som for ettåringer i NLM. I stillingen inngår ettermiddags- og kveldsarbeid, men du får fri en dag i uken, ca annenhver helg og i elevenes ferier.

Ta kontakt med rektor Audun Raen (mail: rektor@drottningborg.vgs.no).

Søknadsfrist 4. januar.