Trond Vorhaug
Trond Vorhaug
Lærer
Telefon jobb:
+47 404 47 276
Mobiltelefon:
+47 954 97 434
Fødselsdato:
04.03.1976
Fag i år:
Kristendomskunnskap 1B, 2B og 3PB
Kommentar:
Hurra for deg! :-)