Trond Vorhaug
Trond Vorhaug
Lærer
Mobiltelefon:
+47 954 97 434
Fødselsdato:
04.03.1976
Fag i år:
Kristendomskunnskap VG1, VG2 og 3PB
Kommentar:
Hurra for deg! :-)