Elisabeth Gryting Saunes
Elisabeth Gryting Saunes
Lærer
Telefon jobb:
40 44 72 79
Mobiltelefon:
958 758 24
Fødselsdato:
21.12.88
Fag i år:
Eldre historie i 2B, religion i 3A, nyere historie i 3B og norsk i 3B. Hurra!
Kommentar:
Kall meg gjerne Betta :)