Mari Ann Fivelstad Raen
Mari Ann Fivelstad Raen
Permisjon
Mobiltelefon:
47070770
Fødselsdato:
09.07.1971
Fag i år:
Permisjon
Kommentar:
DU er unik, elsket og uendelig verdifull.
Joh. 3, 16-17.
Qué Dios te bendiga.