Ragnhild Solem Midtbø
Ragnhild Solem Midtbø
Lærer
Mobiltelefon:
92064232
Fødselsdato:
13.04.1980
Fag i år:
1T, 2P og Kjemi 2