Turid Kransvik
Turid Kransvik
Lærer
Mobiltelefon:
92 83 89 40
Fødselsdato:
15.10.1967
Fag i år:
Engelsk