Roger Kransvik
Roger Kransvik
Ass. rektor
Mobiltelefon:
92 21 87 17
Fødselsdato:
11.05.1967
Fag i år:
Samfunnsøkonomi 2
Kommentar:
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. (Fil. 4,13)