Ragnar Kortner
Ragnar Kortner
Lærer
Mobiltelefon:
975 45 626
Fødselsdato:
25.05.1971
Fag i år:
Politikk og menneskerettigheter, Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Samfunnsøkonomi og Spansk.
Kommentar:
Lykke er å være på rett sted til rett tid