Marit Jøssang
Marit Jøssang
Lærer
Mobiltelefon:
97642651
Fødselsdato:
100856
Fag i år:
Spansk Nivå 2 for Vg1 og Vg2
Kommentar:
Hola amigos,
Qué tal? Español es un idioma muy fascinante. Ven a aprenderlo pues!

Nos vemos,
Marit (la profe)