Anne R. Hodnebrog
Anne R. Hodnebrog
Internat- medarbeider
Mobiltelefon:
48033727 ( mellom kl 8 - 16)
Fødselsdato:
04.01.1965
Kommentar:
Trenger dere kontakt med husmor etter arbeidstid, kan dere ringe vakthavende så videreformidler de kontakt