Rune Espevik
Rune Espevik
Miljøteamleder
Mobiltelefon:
92642988
Fødselsdato:
10.05.1991
Kommentar:
Jeg er leder for miljøteamet og har ansvaret for alt det kristne og sosiale arbeidet på skolen. Tar gjerne imot forslag til aktiviteter eller arrangement vi kan ha for elevene.
Tilbyr også samtaler/sjelesorg med elver!