Christoph Berge
Christoph Berge
Lærer
Telefon jobb:
40447262 (SMS fungerer ikke her)
Mobiltelefon:
99626457
Fag i år:
Tysk og kroppsøving
Kommentar:
Kontaktlærer i 3A