Stig Tore Aaberg
Stig Tore Aaberg
Lærar
Mobiltelefon:
930 85 352
Fødselsdato:
29.04.1972
Fag i år:
Samfunnsfag 1B, Geografi 1B, Engelsk 1B Internasjonal engelsk VG2, Religion 3A, Kroppsøving 3A