Stig Tore Aaberg
Stig Tore Aaberg
Lærar
Mobiltelefon:
930 85 352
Fødselsdato:
29.04.1972
Fag i år:
Geografi 1A, Geografi 1B, Internasjonal engelsk VG2, Sosiologi og sosialantropologi VG2 / 2B Religion 3B, Kroppsøving 3PB