RaenaudunRektor: Audun Raen 

Kransvikroger Ass. rektor: Roger Kransvik

Aagenaeskh Studieleder: Knut Harald Aagenæs 

Nilsen Administrasjonsleder: Frode Nilsen