Det russen ved Drottningborg Vgs samler inn til misjonsprosjektet, vil gå til ulike viktige prosjekter. Her kommer litt mer informasjon om hva disse prosjektene vil være.

Evangelisering blant de lokale. Indonesia er landet med flest muslimer, hele 85% av befolkningen er muslimer. Dette betyr at det er vanskelig å være kristen her. De som konverterer til kristendommen kan risikere forfølgelse og utfrysning fra familie og venner.

Det er også et stort fokus på arbeid rundt helse i Indonesia. Arbeidet til NLM handler om å bevisstgjøre folk rundt helse og ernæring. Det fokuseres veldig på det psyko-sosiale arbeidet. Her arbeides det for å redusere stigmatiseringen og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

Det arbeides også for å utruste lokalbefolkningen til å bygge sterke lokalsamfunn. Utdanning er særlig viktig i dette arbeidet. Barn er framtiden, og derfor jobbes det for at alle barn skal få skolegang. NLMs stab i landet arrangerer uformell undervisning hvor barn får lære å lese og skrive, samt lære engelsk.

Vi kommer til å ha flere arrangementer og anledninger der alt av inntekt går til nettopp dette. Derfor håper vi alle dere vil engasjere dere, støtte prosjektet og spre ordet!!

Følg gjerne med på arrangementene våre på facebook: Drottningborgrussen2017