Hvert år har elevene på Drottningborg Videregående Skole et misjonsprosjekt. Gjennom årene har de samlet inn millioner av kroner og støttet prosjekter i alle verdenshjørner. Gjennom et skoleår arrangerer russen ulike arrangementer som skal være med å samle opp penger til misjonsprosjektet. Det blir arrangert misjonsløp, basar, vaffellørdag, russekiosk, is-tirsdag og mye, mye mer der alt overskuddet går til årets misjonsland.

Årets misjonsland er Stor-Kina. Det består av landene Kina, Hongkong, Macao og Taiwan. Pengene vi samler inn skal gå til NLM sitt arbeid i områdene, hovedsakelig til samfunnsutvikling, utdanning og evangelisering.

Pengene som går til samfunnsutvikling, går hovedsakelig til foreldreveiledning. Hvert år blir 1 av 5 barn forlatt av foreldre som må til byene for å jobbe. Dette tilsvarer rundt 60 millioner barn i året. På grunn av ettbarnspolitikken som lenge har vært sentral i Kina, har ikke foreldrene mye familie som kan ta vare på barna, og de blir ofte etterlatt hos besteforeldre med lite kapasitet og kraft til å ta vare på barna. Med pengene vi samler inn i år, vil NLM kunne kurse omsorgspersoner som kan ta vare på barna samt legge til rette for foreldre som må til byene for å jobbe slik at de kan ta med seg barna sine.

Pengene som går til evangelisering, går til NLM sitt arbeid med å heve fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og gjøre de klare til misjon. De lokale kirkene har et stort engasjement i å starte opplæring, disippeltrening og forberedelse til misjon.

Det siste punktet pengene vi samler inn i år går til er utdanning. Det er et stort behov for medarbeidere i kirkene i Stor-Kina og NLM støtter ulike former for utdanning av kristne. For å utruste gode menigheter, trengs det gode relasjoner og et godt samarbeid. NLM er med å holde kurs, for å styrke og opplære menigheter og kristne.

Dette prosjektet blir lagt mye arbeid inn i fra alle elevene på skolen. Vi har lyst til å gjøre en forskjell og ønsker å få med så mange som mulig i dette arbeidet. Derfor håper vi alle dere vil engasjere dere, støtte prosjektet, be for prosjektet og spre ordet!!