Med 200 elever boende i internatet, må vi ha noen rammer som internatlivet leves innenfor, til beste for den enkelte og fellesskapet. Du kan lese mer om dette ved å klikke på linken nedenfor.

Internatreglement 2021-2022

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Kransvikroger Ass. rektor: Roger Kransvik