Internatrådet velges av elevene ved skriftlig valg senest tre uker etter at skolen har startet om høsten.

Internatrådet skal blant annet fremme fellesinteressene til elevene på internatet og arbeide for å skape eit godt og innkluderende internatmiljø.

Under ligger dokumenter om internatrådet på Drottningborg.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Birkeland Internatleder: Kjersti Olaug Birkeland