Internatmedarbeiders oppgaver handler i hovedtrekk om elevens helse, miljø og sikkerhet.

Vi har jevnlig kontroll av elevens rom i forhold til renhold og brannsikkerhet. Vi har internatmøter der vi tar opp ulike temaer med elevene, og der elevene kan ta opp internatsaker med oss. Vi er daglig innom elever som ikke møter på skolen. I samarbeid med sosialteamet har vi ansvar for å følge opp elever som har utfordringer i forhold til internat og skole. Vi ønsker å skape trivelig innemiljø der elevene kan trives.

Internatmedarbeiderne ledes av Kjersti Olaug Birkeland. I tillegg har vi et miljøteam.

Birkeland Internatleder: Kjersti Olaug Birkeland