Her kan du lese mer om mange praktiske forhold knyttet til det å bo i internatet.

Internatguide 2020-2021

Internatguide 2021-2022

 

Kransvikroger Ass. rektor: Roger Kransvik