Her kan du lese mer om mange praktiske forhold knyttet til det å bo i internatet.

Internatguide 2018-2019

Internatguide 2019-2020

 

Kransvikroger Ass. rektor: Roger Kransvik