Men hva er KRIK-Borgen?
Kort fortalt er det for skolens aktive ungdom som samles for å ha det gøy! Da står selvsagt sport, leker og åndelig på programmet.

Lokallaget her på Borgen er noe forskjellig fra andre, for på Borgen lever og bor vi sammen 24/7, dette skaper et unikt KRIK-miljø innad i skolen (da spesielt på tvers av trinn).
KRIK-Borgen drives av elevene, for elevene, og styret står for organiseringen og samlingene. I styrets regi, arrangeres mange forskjellige arrangement i løpet av året. Dette er alt fra kosekvelder i kjellerstua, til 5-kamp og div. turneringer m/fete premier. KRIK skal være en trygg ramme for elever til å bli utfordra, enten dette gjelder å ta ansvar for en trening, eller holde en andakt for en mindre forsamling.

Vi mener de som deltar på KRIK er ungdom som liker at det ikke stilles krav til ferdigheter, men som kommer for å ha det moro. KRIK ønsker deg!

Sees på KRIK!