Vi følger i hovedsak skoleruta til Agder, med lokale tilpasninger til vårt komprimerte skoleår. 

Skolerute 2021-2022

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål. 

 KransvikrogerAss. rektor: Roger Kransvik