Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: Nullmobbing.no

Nullmobbing

Informasjon til foreldre og elever fra Udir.

 

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

RaenaudunRektor: Audun Raen