SKOLEPENGER:

Kr. 2 100 pr. mnd i 10 måneder.

Skolepengene inkluderer tur til utlandet på alle trinn, bøker på bokmål eller nynorsk, samt alle skolerelaterte ekskursjoner gjennom året. Skolepenger/internatpenger refunderes ikke dersom en elev ikke følger planlagt undervisningsopplegg, herunder ekskursjoner i inn- og utland.

Alle elever på Vg1 får PC gjennom skolen. Man betaler en årlig leie som tilsvarer utstyrsstipendet fra lånekassen. Etter 3 år på Drottningborg blir man eier av datamaskinen.

 

KOST/LOSJI I INTERNATET:

Stipendet for borteboere er i skoleåret 2017/2018 kr. 43 590. Det økes som regel noe hvert år. Nivået på stipendet for neste skoleår er klart i løpet av mai måned.
Fordelt på 10 måneders skoleår får man da kr 4 359 per måned skoleåret 17/18.
I tillegg kan man få noe støtte til delvis dekning av 3 hjemreiser (egne regler for dette). For mer informasjon se lanekassen.no
Prisene for kost og losji er avhengig av romtype.

 Priser 1819

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.


JendalSkolesekretær: Oddny Jendal

NilsenAdministrasjonsleder: Frode Nilsen