SKOLEPENGER:

Kr. 2 300 pr. mnd i 10 måneder i skoleåret 2021/2022.

Skolepengene inkluderer tur til utlandet på alle trinn, bøker på bokmål eller nynorsk, samt alle skolerelaterte ekskursjoner gjennom året. Skolepenger/internatpenger refunderes ikke dersom en elev ikke følger planlagt undervisningsopplegg, herunder ekskursjoner i inn- og utland.

Alle elever på Vg1 får PC gjennom skolen. Man betaler en årlig leie som tilsvarer utstyrsstipendet fra lånekassen. Etter 3 år på Drottningborg blir man eier av datamaskinen.

 

KOST/LOSJI I INTERNATET:

Elevene får utstyrsstipend fra Statens Lånekasse. De som kvalifiserer for det får også borteboerstipend. Stipendenes størrelse for 2021/2022 er ikke fastsatt enda, men for skoleåret 2020/2021 er de på henholdsvis kr. 1 071 og kr. 46 030.
For mer informasjon se lanekassen.no


Prisene for kost og losji er pr. mnd i 10 måneder:

Dobbeltrom uten bad: kr. 6 200

Dobbeltrom med bad: kr. 6 600

Enerom uten bad: kr. 7 000

Enerom med bad kr. 7 450

Tillegg for de som har behov for spesiell diett: kr 400

 

 

 

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.


JendalSkolesekretær: Oddny Jendal

NilsenAdministrasjonsleder: Frode Nilsen