I Privatskolelovens § 3-4 står det at ”Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særlig ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen”. 

For kontaktlærer på Drottningborg vil dette innebære følgende:

 • Jevnlige møter/samtaler med sine elever for å:
  • Hjelpe elevene å finne seg til rette på skolen og i internatet.
  • Følge opp elevens faglige utvikling (en samtale per halvår).
  • Følge opp fravær og anmerkninger, samt varsle ved for høyt fravær. Skriftlig varsel gis ved 3 ordensanmerkninger og 2 oppførselsesanmerkninger.
  • Følge opp internatforseelser.
 • Ajourføre fravær og permisjoner.
 • Informasjon til/samarbeid med skolens ledelse, rådgiver og sosiallærer om forhold knyttet til den enkelte elev.
 • Innkalle til klasselærermøte ved behov.
 • Lede foreldremøtet til klasse.
 • Kontakt med foresatte til elever under 18 år.

Nærmere informasjon om hvilken lærer som er kontaktlærer for hvilke elever gis ved skolestart eller ved å kontakte skolen.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

KransvikrogerAss. rektor: Roger Kransvik