Helsesøster er på Drottningborg:

mandager kl 0900 - 1330

Hun kan nås på 99420680.

Se ellers oppslag på døra hennes nede i underetasjen mellom rådgiver og studieinspektør.

 

Elizabeth Weylert Sjoelander LiteHelsesøster: Elizabeth Weylert Sjølander