Drottningborg bruker Fronter som læringsplattform eller LMS (Learning Management System). Dette er et system som muliggjør nettstøttet eller nettbasert læring og undervisning. Systemet har også funksjonalitet og fleksibilitet som gjør det egnet til andre formål, bl.a.  fraværsføring, karakterregistrering og kommunikasjon brukerne imellom. 

Alle elever på Drottningborg vgs. må derfor være aktive, daglige brukere av Fronter.

Foresatte til elever under 18 år kan også få tilgang til Fronter. Da kan man blant annet følge med på elevens fravær, anmerkninger og karakterer. Informasjon om hvordan man registrerer seg som foresatt sendes ut etter skolestart. Man kan også kontakt ass. rektor i løpet av skoleåret.

For å logge deg inn i Fronter som feidebruker kan du logge deg inn her.

Andre brukere kan logge seg inn her.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

KransvikrogerAss. rektor: Roger Kransvik