Hovedregel: eleven har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Noen viktige presiseringer:

  • Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at hun eller han likevel får karakter.
  • Eleven skal få et varsel om at han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Utfyllende informasjon om bestemmelsene knyttet til fravær kan du lese her: Fravær

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

KransvikrogerAss. rektor: Roger Kransvik