I følge Privatskolelovens § 5-3 fremgår det at:

Vidaregåande skolar skal ha eit elevråd på minst 5 medlemmer med varamedlemmer.

Elevrådet blir valt av elevane ved skriftleg røysting. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten.

Elevrådet skal blant anna fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape eit godt lærings- og skolemiljø.

 

Under ligger dokumenter om elevrådet på Drottningborg.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

RaenaudunRektor: Audun Raen