Politikerbesøk

10.05.2016
Storfint besøk på Borgen.

Mandag 9. mai fikk vi storfint besøk fra Aust-Agderbenken på stortinget ved Freddy de Ruiter (A), Kjell Ingolf Robstad (KrF) og Svein Harberg (H) og topp-politikerne fra fylkestinget Tellef Inge Mørland (fylkesordfører, A), Jon-Olav Strand (fylkesvaraordfører, KrF) og Torunn Ostad (opposisjonsleder, H).

Det ble tid til å være med på morgensamlingen, få en omvisning med noen av elevene våre og samtale om å drive en kristen internatskole.
Takk for at dere kunne ta dere tid til å besøke oss og bli bedre kjent med oss i en hektisk hverdag og takk for gode og konstruktive samtaler.

På Facebook er en kort film fra møtet.

Foto/film: Vidar Fløde

Politikerbesøk