Nye parkeringsrutiner

07.09.2015
Orden på parkeringen på Drottningborg.

For å legge forholdene til rette for utrykningskjøretøy, varelevering og snømåking har vi nå fått hjelp av Europark for å holde orden på parkeringen på Drottningborg.

Alle kjøretøy kan parkeres på gjesteparkering uten P-bevis.

Kjøretøy med P-bevis kan parkere på anviste plasser. Følg skilting.

Dersom du har innsigelser mot en kontrollavgift må skriftlig klage sendes innen 3 uker etter at avgiften ble ilagt. Klagebehandlingen skjer hos EuroPark AS. Informasjon står på baksiden av kontrollavgifts-blanketten.

Parkering