Oppstart 2020

13.07.2020
Velkommen til en litt annerledes åpningshelg.

Myndighetene har bedt oss om å forberede skolestart i henhold til retningslinjene for smittevern, nivå gul. Det betyr å starte skoleåret omtrent slik vi sluttet med tanke på smittevern.

Vedlagt ligger derfor utsendt informasjonsskriv og oppdaterte smittevernretningslinjer. Det innebærer også at det blir en litt annerledes åpningshelg der innflytting skjer over to dager og det blant annet bare vil være plass til elevene på VG1, PB og de nye elevene på VG2 og VG3, samt med en forelder/foresatt, på åpningsfesten på søndag. Festen vil for øvrig streames eller legges ut på YouTube, slik at alle som ønsker det kan få se den.

Informasjonsskriv

Smittevernretningslinjer

Oppstart august 2020Oppstart august 2020