Ny fraværsgrense

15.04.2016
Fra og med skoleåret 16/17 innføres nye nasjonale regler knyttet til fravær, den såkalte 10 %-regelen.

Fraværsgrensen i korte trekk

  • Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner som er nevnt under.
  • Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Du finner utfyllende informasjon om bestemmelsen her:

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Ny fraværsgrense