Geofag OL

28.01.2015
Vi gratulerer.

Før jul deltok vi i geofag OL i Geofag X her på Drottningborg, og elevene forsøkte etter beste evne å svare på ganske kompliserte geofaglige oppgaver.

100 elever skulle gå videre til runde 2, og vi håpet at kanskje vi skulle få med noen videre.

Læreren ble både stolt og overrasket da 7 elever av våre 21 gikk videre til runde 2. 

Lillian Sangvik
Frida Marie Ording
Målfrid Soppeland
Anne-Sofie Gudim
Mikal Rundhovde Mørenskog
Marie Harbo
Johanne Bækø

Bare 3 skoler i landet hadde med flere elever inn i runde 2.

Vi ønsker dere lykke til i andre runde!!

Hans Vidar Levinsen

Geofag OL