Foreldredag

05.10.2015
Vi har gleden av å invitere til foreldredag, lørdag 24. oktober.

Denne dagen er sentral med tanke på samarbeidet mellom skolen og elevens hjem. Vi vil gjerne høre hva dere har å si om de unge, og dere kan få tilbakemelding fra oss som arbeider med dem i det daglige. Når vi vet mer om den enkelte, kan vi lettere legge til rette for læring og trivsel.

Vi må ha tilbakemelding fra dere som ønsker samtale med kontaktlærer eller andre, slik at vi kan forberede og organisere samtalene. Kontaktlærerne har oversikt over alle fagene til den enkelte elev og kan langt på vei besvare ulike spørsmål. For dere som bor i nærheten vil det også være aktuelle tidspunkter for samtale i dagene rundt foreldrefesten.

Ta kontakt med kontaktlærer innen fredag 16. oktober, så blir dere enige om et tidspunkt. (Se eventuelt hjemmeside for e-mailadresse til kontaktlærer). Når elevene er over 18 år, må samtalen holdes i forståelse med dem.

Grunnet skoletur for VG3 rett før høstferien, utgår den tverrfaglige forestillingen og programmet i år blir derfor litt annerledes enn tidligere.

Programmet for dagen ser slik ut:

kl 1230 -                Samtaler med kontaktlærer eller andre

kl 1500 - 1700   Middag serveres i matsalen. (Meld fra om evt. diettbehov).

kl 1600 - 1700   Informasjon om utvekslingsprogrammet vårt til USA

kl 1800 - 1845   Samling i hver klasse med foresatte og kontaktlærerne

kl 1900 - 2000   Foreldrefest i møtesalen

Etter festen        Kaker og kaffe i matsalen

 

Vi håper at mange har anledning til å være sammen med oss på foreldredagen og ønsker hjertelig velkommen!

Foreldredag