Foreldredag 2019

23.10.2019
Vi har lyst å treffe deg

Kjære foreldre/foresatte
Vi har gleden av å invitere til foreldredag, lørdag 9. november.

Denne dagen er sentral med tanke på samarbeidet mellom skolen og elevens hjem. Vi vil gjerne høre hva dere har å si om de unge, og dere kan få tilbakemelding fra oss som arbeider med dem i det daglige. Når vi vet mer om den enkelte, kan vi lettere legge til rette for læring og trivsel.

Vi må ha tilbakemelding fra dere som ønsker samtale med kontaktlærer eller andre, slik at vi kan forberede og organisere samtalene. Kontaktlærerne har oversikt over alle fagene til den enkelte elev og kan langt på vei besvare ulike spørsmål. For dere som bor i nærheten, vil det også være aktuelle tidspunkter for samtale i dagene rundt foreldrefesten.

Ta kontakt med kontaktlærer innen mandag 5. november, så blir dere enige om et tidspunkt. (Se eventuelt hjemmeside for e-mailadresse til kontaktlærer). Når elevene er over 18 år, må samtalen holdes i forståelse med dem.

Er det behov for diett, er det fint om dere gir beskjed innen 5. november til post@drottningborg.vgs.no eller telefon 37 25 77 77.

Programmet for dagen ser slik ut:
kl 1200 - Samtaler med kontaktlærer eller andre
kl 1400 - 1600 Middag serveres i matsalen. (Meld fra til skolen om dere har diettbehov).
kl 1500 - 1600 Informasjon om utvekslingsprogrammet vårt til USA
kl 1600 - 1645 Samling i hver klasse med foreldre/foresatte og kontaktlærerne
kl 1700 - 1800 Foreldrefest med blant annet

• Presentasjon av ulike sider ved skolehverdagen
• Informasjon om russens innsamlingsprosjekt

Etter festen er det kaker og kaffe i matsalen.

Vi minner også om at uka etter foreldrefesten (uke 46) har elevene alternativt opplegg hjemme og internatet vil i den forbindelse være stengt.

Vi håper at mange har anledning til å være sammen med oss på foreldredagen og ønsker hjertelig velkommen!

Foreldredag 2019