Foreldredag

23.10.2018
Kjære foreldre/foresatte Vi har gleden av å invitere til foreldredag, lørdag 10. november.

Denne dagen er sentral med tanke på samarbeidet mellom skolen og elevens hjem. Vi vil gjerne høre hva dere har å si om de unge, og dere kan få tilbakemelding fra oss som arbeider med dem i det daglige. Når vi vet mer om den enkelte, kan vi lettere legge til rette for læring og trivsel.

Vi må ha tilbakemelding fra dere som ønsker samtale med kontaktlærer eller andre, slik at vi kan forberede og organisere samtalene. Kontaktlærerne har oversikt over alle fagene til den enkelte elev og kan langt på vei besvare ulike spørsmål. For dere som bor i nærheten, vil det også være aktuelle tidspunkter for samtale i dagene rundt foreldrefesten.

Ta kontakt med kontaktlærer innen mandag 5. november, så blir dere enige om et tidspunkt. (Se eventuelt hjemmeside for e-mailadresse til kontaktlærer). Når elevene er over 18 år, må samtalen holdes i forståelse med dem.

Er det behov for diett, er det fint om dere gir beskjed innen 5. november til post@drottningborg.vgs.no eller telefon 37 25 77 77.

Programmet for dagen ser slik ut:
kl 1200 - Samtaler med kontaktlærer eller andre
kl 1400 - 1600 Middag serveres i matsalen.
kl 1500 - 1600 Informasjon om utvekslingsprogrammet vårt til USA
kl 1600 - 1645 Samling i hver klasse for foresatte og kontaktlærerne
kl 1700 - 1800 Foreldrefest 

Etter festen Kaker og kaffe i matsalen

Mulighet til å få med seg musicalen «Aseem» i Grimstad, som dere fikk en liten forsmak på under åpningsfesten. Den begynner kl. 1900.

Minner om at uka etter foreldrefesten (uke 46) har elevene alternativt opplegg hjemme og internatet vil i den forbindelse være stengt.

Vi håper at mange har anledning til å være sammen med oss på foreldredagen og ønsker hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Audun Raen
rektor

Foreldredag 2018