Foreldredag 2017

17.10.2017
Lørdag 28.10. var det foreldredag på Drottningborg med kontaktlærersamtaler, foreldremøter, informasjon om utvekslingsprogram til USA og foreldrefest til slutt.

Vi er takknemlige for at så mange satte av tid til å besøke oss denne dagen, selv om flere har lang reisevei. Det å kunne være i dialog om den enkeltes utvikling og informere og samtale om de enkelte klassene og skolen som helhet er viktig og nyttig for begge parter.

I løpet av festen forsøkte vi å gi et glimt av hva som skjer på skolen, og som en av foreldrene uttrykte det i etterkant: «Foreldrefesten med innslag fra elever og lærere var artig, informativ og med et innhold som vitner om stø kurs.» Takk til alle som bidro til å gjøre dagen til det den ble!

Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)Foreldredag (2)