Foreldredag 2016

19.10.2016
Vi har gleden av å invitere til foreldredag, lørdag 29. oktober.

Denne dagen er sentral med tanke på samarbeidet mellom skolen og elevens hjem. Vi vil gjerne høre hva dere har å si om de unge, og dere kan få tilbakemelding fra oss som arbeider med dem i det daglige. Når vi vet mer om den enkelte, kan vi lettere legge til rette for læring og trivsel.

Vi må ha tilbakemelding fra dere som ønsker samtale med kontaktlærer eller andre, slik at vi kan forberede og organisere samtalene. Kontaktlærerne har oversikt over alle fagene til den enkelte elev og kan langt på vei besvare ulike spørsmål. For dere som bor i nærheten, vil det også være aktuelle tidspunkter for samtale i dagene rundt foreldrefesten.

Ta kontakt med kontaktlærer innenonsdag 26. oktober, så blir dere enige om et tidspunkt. (Se eventuelt hjemmeside for e-mailadresse til kontaktlærer). Når elevene er over 18 år, må samtalen holdes i forståelse med eleven.

Fullstendig brev.

Foreldredag (1)