ENT3R

25.09.2014
Realfagstrening og motivasjon til å velge realfag

ENT3R skal gi ungdom økt mestringsfølelse i realfag, samtidig som ENT3R skal øke motivasjon for realfag og vise mulighetene som en utdannelse innen realfag gir.Tiltaket har som mål å redusere frafallet i videregåande opplæring, og sikre tilgang av kvalifiserte søkere til høyere utdanning.

ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

På Drottningborg vil det f.o.m. 7/10 bli samlinger hver tirsdag kl 16-18 i klasserom B.
Mentorene kommer fra Universitetet i Grimstad

Ent3r