Endring av skolerute

26.08.2020

I sommer ble det gjort noen endringer i skoleruta i uke 39 knyttet til smittevern og hjemkomst skoletur Vg3. I og med at det ikke blir skoletur for Vg3 i september, endrer vi skoleruta tilbake til den opprinnelige med tanke på dagene før høstferien. Det vil si at det blir ordinær skole for alle elevene til og med fredag 25.9.

Ta kontakt om dette skulle skape noen utfordringer.

Revidert skolerute

Endring av skolerute