Levende tro

10.12.2020
Alltid kjekt å lese intervju med tidligere elever
Overskriften "En levende Gud - ikke bare en teori" og et kjent og blidt ansikt lyser mot oss på forsiden av siste utgave av Underveis. Underveis er et blad som utgis av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (Delk) og i siste nummer intervjuer de Edvard Gilje som var russ på Borgen våren 2020. Nå går Edvard på Bibelskolen Fjellhaug og jobber som ungdomsarbeider i Granly menighet i Tønsberg.
På side 20 i Underveis kan du lese hele intervjuet.

Edvard Gilje