"Bli kjent samling"

11.08.2014
Første dag på Borgen.

En stor gjeng kom til gymsalen for å bli bedre kjent.

Først skulle grupper dannes etter hvilken måned folk var født, og så skulle disse gruppene samarbeide.

Oppdrag 1 var å bygge et så høyt tårn som mulig med Marshmallows og spagetti.

Neste oppdrag var å lage et ballongdyr med ballonger (som kanskje sprakk litt for lett) og tape.

Svært god innsats og mye kreativitet!!

Bli kjent samling