PRISER OG STIPENDORDNINGER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

Stipendet for borteboere er i skoleåret 2013/2014 kr 40 000.
Fordelt på 10 måneders skoleår får man da kr 4 000 per måned skoleåret 13/14.
I tillegg kan man få noe støtte til delvis dekning av 3 hjemreiser (egne regler for dette).
Om stipendet øker til neste år vet vi ikke ennå.

Priser per måned for rom og måltider for en elev i internatet:
Dobbeltrom u/bad kr 5 300  
Dobbeltrom m/bad kr 5 700  
Enerom u/bad kr 6 100  
Enerom m/bad kr 6 550  
Andre priser per måned:
Undervisning/skolepenger/utstyrsleie kr 1 900  

Depositum (engangsbeløp):
For rom kr 1 000  
For nøkkel kr 200  

Alle elever på Vg1 får PC gjennom skolen. Man betaler en årlig leie som tilsvarer utstyrsstipendet fra lånekassen. Etter 3 år på Drottningborg blir man eier av datamaskinen.

NB! Skolepenger inkluderer tur til utlandet våren 2014, samt andre ekskursjoner gjennom skoleåret!


 

© Drottningborg videregående skole - Drottningborg 20 - 4885 Grimstad | 37 25 77 77 | post@drottningborg.vgs.no